ORTAOKUL

Beşinci (5.) sınıflara yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı uygulaması yapıyoruz.

Sağlam bir ilkokul temeline dayalı olarak ortaokula gelen öğrencilerimizin temel becerileri kazanmalarını önemsiyoruz. Ortaokul süresince öğrencilerimizin İngilizce'nin yanı sıra diğer dillerden birini ikinci bir yabancı dil olarak etkin şekilde öğrenmelerini amaçlıyoruz. Ortaokulda öğrencilerimize okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere temel becerilere ek olarak en az bir spor ve sanat dalında yetkin olacakları özgün öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çözüm Koleji olarak güçlü ve köklü bir geçmişin sağladığı avantajları ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin başta TEOG olmak üzere merkezi sınavlara hazırlanmasında geçmişteki tecrübe ve deneyimlerimize dayanarak yaptığımız takviyelerle hedeflerine ulaşmalarına sağlıyoruz.

SINIFLARIMIZ

Öğrencilerimizi, sınıflarımızın geniş pencereleri sayesinde güneş ışığından doyasıya faydalandırıyoruz. Bireysel öğrenmeye uygun olduğu kadar iş birliği, takım çalışması ve kubaşık öğrenmeyi de destekleyecek, ergonomik sandalye ve masa kullanıyoruz. Bütün sınıflarımızda bulunan akıllı tahtaların yanı sıra BİR İLKE DAHA İMZA ATIYORUZ. YAZI TAHTASI HALİNE GETİRDİĞİMİZ DUVARIMIZLA, öğrencilerimize kullanım kolaylığı sağlıyoruz.

DAVRANIŞA DÖNÜŞEN DEĞERLER EĞİTİMİ

Çözüm Koleji’nde değerler eğitimini; kişilikli, karakterli ve erdemli bireyler yetiştirmenin temeli olarak görüyoruz. Okulumuzda oluşturulan Değerler Eğitimi Kurulu’nun önerileri ile hazırlanan plan ve programları uyguluyoruz. Okulumuzda milli ve manevi değerlerle donanmış öğrenciler yetiştiriyoruz.

FARKLILIĞI FARK EDEN OKUL

Çözüm Koleji olarak üstün yetenekli öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini daha fazla desteklemek amacıyla yetenek destek sistemi oluşturduk. Bu sistem içinde öğrencilerimize kendilerini geliştirecek fırsatlar sunuyor, özgün projelerini destekliyoruz.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Çözüm Koleji’nin dil eğitiminde, akademik kurullar tarafından geliştirilmiş olan “touch” modelini uyguluyoruz. Native Speakers ve Türk öğretmenlerin birlikte çalıştığı okulumuzda, haftada (Hazırlık sınıfı olan 5. Sınıflar hariç) en az 10 saat İngilizce eğitimi veriyoruz. Sosyal, kültürel ve sınıf içi etkinliklerle pekiştirerek, kalıcı öğrenme sağlıyoruz.

FEN LABORATUVARI

Okulumuzda fen bilimlerinin öğretiminde konu içeriklerine uygun araç-gereçler kullanılmasına özen gösteriyor, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri yöntemler uyguluyoruz. Fen derslerinin öğretiminde araç-gereç kullanılmasının başarıyı artırmakla birlikte, fen bilimlerine karşı olumlu davranışlar geliştirilmesine de yardımcı olacağını biliyoruz

PDR - PSİKOLOG EL ELE

Çözüm Koleji olarak PDR hizmetlerinin sürekliliğini ve etkililiğini önemsiyoruz. PDR uzmanımız ve psikologumuzun uyum ve motivasyon temelli iş birliği ile öğrencilerimizi liseye ve hayata hazırlıyoruz.

SINAV SİSTEMİ

Ortaokulda 5. 6. 7. ve 8. sınıfta işlenen konuların birbirine bağlı gitmesi sebebiyle okulumuzda TEOG hazırlık sürecini 6. sınıftan başlatıyoruz. Çalışma temposunu artırarak 8. sınıfa kadar düzenli devam etmesini sağlıyoruz. Sınavlara hazırlıkta uygulanan her türlü yöntem ve tekniği, okulumuzun güçlü akademik altyapısı sayesinde kolaylıkla kazandırıyoruz. Sınavlarda geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş sorular kullanıyor ve tam öğrenme mantığı içinde öğrencilere etkin geri bildirim sağlıyoruz. Kazanımlarda eksiği olan öğrenciler için birebir etüt ve destek eğitimi uyguluyoruz.

PROJELER

Çözüm Koleji olarak öğrencilerimize yapacağımız en önemli iyiliğin onların özgün yanlarını ve projelerini desteklemek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştiriyoruz. Girişimci ve üretken olmalarını sağlıyoruz. Kendi kültürünü tanımak ve tanıtmak, başka kültürlerle iletişim sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bu amaçla okul temelli projelerin yanında AB projeleri gibi kapsamlı ve uluslararası boyutları olan etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz.

TEKNOLOJİ TASARIM SINIFI

Teknoloji tasarım dersimizi birçok zeka türüne hitap eden, sayısal, sözel, bedensel- kinestetik, görsel-uzamsal zekanın uygulanma alanına yer açacak şekilde kurguluyoruz. Kalkınmanın üretimle, üretimin teknolojiyle, teknolojinin inovasyonla, inovasyonun teknoloji tasarım eğitimiyle sağlanacağının bilincindeyiz. Öğrencilerimizin üretmesini, ürettikleri buluşların patentlerini alarak, ekonomik kalkınmaya destek vermelerini amaçlıyoruz.

YENİLİK KULUÇKA MERKEZİ

Çözüm Koleji’nde yeni fikirleri kredilendiriyor ve destekliyoruz. Bunları Yenilik Kuluçka Merkezimizde değerlendiriyoruz. Daha sonra uyguluyor, geliştiriyor ve kurumsal hale getiriyoruz. Okulun ve süreçlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi için kullanıyoruz.

STEM EĞİTİMİ

Stem eğitimi ile öğrencilerimize, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri açısından birçok imkân sağlıyoruz. Öğretilecek bilgileri oyunlarla sunarak çocuklarımızın yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Sorumluluk vererek iletişim becerilerini artırıyoruz ve takım ruhunu aşılıyoruz.

VELİ BİLGİLENDİRME

Okul ve aile ilişkilerini güçlendirmek, iş birliğini artırmak amacıyla velilerimizle etkili bir iletişim süreci geliştirmeye özen gösteriyoruz. Velilerimize, öğretmenlerimizle görüşebilecekleri saatleri bildiriyoruz. Yapılacak görüşmeler için uygun ortamlar hazırlıyoruz. Öğrenen bir okul olarak velilerimizi tüm öğrenme süreçlerine katmayı hedefliyor.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİSTEMİ

Öğrencilerimizle daha yakından ilgilenmek için sınıf öğretmenliği sistemi uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimizin ödev takibi, sınav başarısı, sınav sonuçları, sosyal etkinlikleri, devam- devamsızlıklarıyla bizzat ilgileniyoruz.

KÜTÜPHANE

Öğrencilerimize kitap sevgisi yanında kaynak taramasını öğretmek amacıyla kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Farklı dil ve kültürlerde kitapların bulunduğu kütüphanemizde öğrencilerimize okumanın ve öğrenmenin hazzını yaşatıyoruz.

BECERİ VE SANAT ATÖLYELERİ

Öğrencilerin sadece akademik ya da kültürel gelişimleri değil yaşamları boyunca kullanacakları temel becerileri de kazanmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz beceri ve sanat atölyelerinde, öğrencilerimize temel el becerilerini geliştirerek, hayatlarını kolaylaştıracak yaşam becerilerini kazandırıyoruz. Ailelerin kahramanlarını yetiştiriyoruz.

SPOR, SANAT VE KÜLTÜREL KULÜPLER

Okulumuzda sosyal etkinlikleri baştan sona planlı ve programlı bir şekilde yapıyoruz. Öğrencilerimize ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda bir enstrüman öğretiyoruz. İlgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alandaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini geliştiriyoruz.

YEŞİL TERAPİ

Doğayla iç içe yaklaşımıyla çocuklarımızın, üretirken öğrenmesini sağlıyoruz. Çözüm Koleji olarak, öğrencilerimize toprağa dokunma, ağaç dikme ve onu sahiplenme, sebze üretme ve kendi sebzesini tüketebilme olanağı sunuyoruz. Geniş okul bahçemizi etkin bir öğrenme alanı olarak kullanıyoruz.

KONFERANS SALONU

Okulumuzda düzenlenecek eğitim, konferans, tören ve kutlamaları, son teknolojiyle donatılmış, konferans salonumuzda yapıyoruz.

AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARI

Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için okulumuzda açık ve kapalı spor alanları kurduk. Her öğrencinin bir spor dalında yetkin olmasını, lisans alacak seviyeye gelerek, spor yaşamını devam ettirmesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimize sporu ve sporcuyu sevmeyi, burada kazanacakları disiplini yaşam tarzı haline getirmeyi, adil rekabet edebilmeyi ve takım olabilmeyi öğretiyoruz.

YEMEK HİZMETİ

Manzaralı, restoran kalitesinde dizayn edilmiş yemekhanemizde usta aşçılardan lezzetli ve sağlıklı öğle yemeği veriyoruz. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan yemek listelerini de okulun web sayfasında yayınlıyoruz.

KANTİN

Okulumuzun özgün tasarımlı ve sağlıklı yiyeceklerin sunulduğu kantininde, öğrencilerimizin dinlenme saatlerini sohbet eşliğinde geçirmelerini sağlıyoruz.

LAVABOLAR (WC)

Okulumuzda, Öğrencilerimizin sağlığı en üst seviyede düşünülmektedir. Fiziksel gelişim özelliklerine göre tasarlanmış lavabolarda; fotoselli havlu, musluk, sabunluk, klozet kapakları ve sıcak su bulunduruyoruz.

SERVİS HİZMETİ

Serviste geçen zamanı eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Servis hizmetlerimizi tecrübeli şoförler ve öğrenci psikolojisinden anlayan hostesler eşliğinde sağlıyoruz. Güvenilir firmaların trafik kontrollerinden geçmiş, yeni araçlarını kullanıyoruz. Servis cell sistemi ile velilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz.

TEMİZLİK VE HİJYEN

Eğitim ortamları ve ortak kullanım alanlarını uzman personel tarafından kaliteli temizlik malzemeleri ile temizliyoruz.

OKUL GÜVENLİĞİ

Okulumuza, giriş - çıkışları elektronik kartla yapıyoruz. Sertifikalı güvenlik elemanları çalıştırıyoruz. Gece görüşlü kamera sistemi kullanıyoruz.

SAĞLIK MERKEZİ

Okulumuzun sağlık merkezinde acil yardım gerektiren tıbbi malzemeler bulunduruyoruz. Okulda düzenli sağlık taraması yaptırıyoruz. Doktor ve hemşire görevlendirilen sağlık merkezimizde her öğrenciye sağlık dosyası tutup takibini yapıyoruz.

OKUL İHTİYAÇLARI

Okulumuzda öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kırtasiye ve okul kıyafetleri mağazası bulunduruyoruz. Yıl içinde kullanacakları eğitim ve öğretim materyallerinin temin edilmesine kolaylık sağlıyoruz.Beşinci (5.) sınıflara yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı uygulaması yapıyoruz.