GÜVENLİK


Genel Merkez ve bağlı okullarında, 5188 Sayılı Yasa'ya uygun güvenlik birimi bulunan, Çözüm Koleji bünyesinde, ilkyardım, yangın, sabotaj ve uyuşturucu maddeler konusunda gerekli eğitimleri almış, donanımlı güvenlik personelleri görev almaktadır.

Güvenlik birimi ilk olarak, okullarda sağlıklı bir eğitim sürecinin devamı için, fiziki olarak okul güvenliğini sağlamaktadır. Güvenlik birimi aynı zamanda öğrenci ve çalışan personele karşı, dışarıdan, içeriden gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı koymak, gerekli tedbirleri almak, bu gibi tehdit ve tehlikeler karşısında okul idaresini bilgilendirmek ve en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek görevini üstlenir.

Okyanus’ta “Güvenlik Sistem ve Cihazları” mevcut olup, dış çevre güvenliği 7/24 saat kameralarla izlenmekte ve kayda alınmaktadır.

Okula giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, aynı zamanda ziyaretçilerin kimlik kontrolleri yapılıp, ziyaretçi defterine kaydedilmektedir.