AYSER EĞİTİM MODELİ


Eğitimimizin temel çıktılarını ifade eden özgün bir Çözüm uygulamasıdır. Çözüm her öğrencisinin Akademik açıdan başarılı, Yabancı dillerde yetkin, Sanatta ve sporda yetenekleri geliştiren, Erdemli ve ahlaki bireyler olarak mezun etmeyi, Rehberlik hizmeti ile etkili bir şekilde bu amaçları desteklemeyi vaat eder.

  • Akademik Başarı – Sınavlara Hazırlıkta Geleceğin Okulu
  • Yabancı Dil – Yabancı Dil Öğretiminde Geleceğin Okulu
  • Sanat ve Sporda Yetkinlik – Yetenek Gelişiminde Geleceğin Okulu
  • Erdemliler Eğitimi – Değerler Eğitiminde Geleceğin Okulu
  • Rehberlik Hizmeti – Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik